Vårt koncept inom Accelerated Learning

För att möta den svenska arbetsmarknadens behov av kompetent arbetskraft måste utbildning av vuxna bedrivas mycket mer effektivt. Academy Accelerated Learning Programs är vårt svar: en ny typ av intensiv­­utbildning som är effektiv i både lärande och tidsåtgång. Modellen baseras på aktuell hjärn­forskning och utbildningarna hålls ständigt aktuella tack vare nära samarbete med branschen och våra yrkesverksamma lärare.

Hur fungerar det?

Accelerated learning baseras på aktuell hjärnforskning och innebär praktiskt lärande med högt tempo, samarbeten i team och outtröttlig feedbackdialog. Vår metod tar sin början i en noggrann rekryteringsprocess där vi väljer ut ambitiösa personer med rätt potential för respektive utbildningsinriktning. Utbildningen drivs i så kallat bootcamp-format på heltid, vanligtvis under tre intensiva månader i våra egna lokaler.

Täcker behov på rollspecifika kompetenser
Under den intensiva utbildningsperioden utbildar vi deltagarna till att bistå med kompetens som saknas på svensk arbetsmarknad. Det vet vi tack vare goda relationer och ständig dialog med arbetsgivare och kunder kring deras bransch behov. 

Omsätter kunskap i praktisk tillämpning
Vi utgår från konkreta uppgifter för det som ska läras. Vi jobbar utifrån perspektivet att lärande gynnas av att arbeta praktiskt. Aktiviteterna och uppdragen ska engagera, motivera och vara utformade med nära koppling till yrkesrollen. Det är tack vare dessa komponenter som vi kan skapa branta utvecklingskurvor för våra deltagare. Samtidigt hjälper vi företag med att få tillgång till eftertraktad kompetens.

Skräddarsyr utbildningar åt våra partner
Många progressiva företag arbetar inom sektorer där efterfrågan vida överstiger utbudet av vissa specialkunskaper. Vi kan skräddarsy program enligt ett företags behov på tre månader — efter ytterligare tre är konsulterna examinerade. 

Hindrar kompetensbrist er tillväxt så kan Academy vara lösningen.
Läs mer om
 Academy för företag.

12
På tolv veckor kan du byta karriär
På bara 12 veckor kan du bli utbildad och tillsvidareanställd konsult via oss. Oavsett din bakgrund.

Vår syn på lärande

Vi har inspirerats av de pedagogiska modellerna accelerated learning och action learning som utgår från aktiviteter och uppdrag som är engagerande, motiverande och med nära koppling till yrkesrollen. Vår pedagogik är därför verksamhetsbaserad. Det innebär att vi utgår från konkreta uppgifter för det som ska läras.

På Academy menar vi att effektivt lärande kräver samspel med andra och att du tar till dig och omsätter färdigheter bättre om du får arbeta praktiskt. Hjärnforskningen visar att lärandet maximeras genom aktivitet just i harmoni med andra - men också genom att ständigt tolka och reflektera över det inlärda och sätta det i en kontext.

Strukturerad undervisning underlättar också för lärande. Vår utbildning har därför tydliga mål och kontinuerlig handledning. De utgör avgörande delar i undervisningen. Det innebär att lärarens roll är mycket viktig, samtidigt som det kräver engagerade deltagare.

Academys utbildningar lever och rör sig i samklang vår omvärlds digitalisering. Vi arbetar ständigt för att kunna utnyttja alla fördelar för ett effektivt lärande som digitaliseringen utgör.

Genom Academys pedagogiska plattform tydliggör vi för våra konsulter, kunder och oss själva dessa värderingar, metoder och verktyg som vi arbetar efter för att säkerställa kvalitet och effektivt lärande. Genom att dela Academys pedagogiska plattform och dess tankar och idéer så hoppas vi att andra kan följa vårt framgångsrika exempel. I dokumentet finner du också källor och detaljerade definitioner av de begrepp vi använder oss av.

Våra pedagogiska ledstjärnor:

accelerated learning

lärande som är fokuserat, tidseffektivt och nyttjar hela hjärnanaction learning

verkligt lärande där undervisningen utgår från verkliga problem och lösningen av demgrowth mindset

inställningen att individens lärande kan utvecklas och att övning faktiskt ger färdighet




peer-to-peer

jämbördiga studiekamrater som lär av varandra i ett strukturerat och flexibelt arbetssätt

Utmärkta LÄRARE sökes

Vårt framgångsrika koncept växer. Våra engagerade lärare kombinerar undervisningen med praktisk yrkesutövning, vilket har varit en avgörande faktor för vår framgång på vägen mot att bli bästa skolan inom Accelerated Learning. Därmed ökar också vårt behov av fler riktigt vassa lärare.

”Jag är imponerad över den ambitionsnivå deltagarna har när de kommer in i utbildningen. Kombinerat med den intensiva kursplanen blir deras utvecklingskurva väldigt brant och de kan bidra i ett utvecklingsteam direkt efter avslutad utbildning.”
Patrik Jönsson
, lärare för 
C#.NET

ARTIKLAR

Läs mer om #accelerated-learning hos Academy

Halvvägs in i utbildningen

Sebastian Schelin har tidigare bakgrund från flera olika branscher innan han i juni började på Academys intensivutbildning i Java. Vi tog en kort pratstund med Sebastian fem veckor in i utbildningen för att se hur han tycker att det är att plugga på Academy.

2017-01-20
2017-08-10
Läs mer

”Enhörningar med dubbla kompetenser”

Nästan varje dag kan man läsa i media om den ökande kompetensbristen. Bilden som målas upp bekräftar det vi ser i vårt dagliga arbete på Academy. Här möter vi företag inom de flesta branscher och storlekar med en gemensam nämnare: utmaningen att hitta rätt medarbetare.

2017-01-20
2017-08-01
Läs mer