Linnéa Larsson

C#.NET VT17
/
Examen: 
2017-05-19
/
 LinkedIn

Linnea är norrlänningen som halkade in på IT-banan av en slump. Efter sin utbildning i affärslogistik har hon arbetat i kundnära IT-projekt med transportadministrationssystem i flera år. Intresset för att själv arbeta som utvecklare kom när hon fick sitta tillsammans med utvecklare med felsökning av kod och upptäckte att hon ofta hittade fel lika snabbt som, eller snabbare än, utvecklarna själva. Linnea gillar problemlösning och ser fram emot att få kombinera sina erfarenheter av att jobba utifrån ett användarperspektiv med sina nyvunna kunskaper från Academy.

Fler konsulter från 
C#.NET VT17
This is some text inside of a div block.
/
Examen: 
This is some text inside of a div block.
/
 LinkedIn