Henrik Johansson

Java HT18
/
Examen: 
2019-01-18
/
 LinkedIn

Henrik har en masterexamen i fysik från Lunds universitet. Under studietiden har han utvecklat sin problemlösningsförmåga och införskaffat stabila grundkunskaper inom programmering. Henrik har ett stort teknikintresse och brinner för kontinuerligt lärande, personlig utveckling och kunskapsdelning. I sin yrkesroll är han strukturerad, metodisk och effektiv. Vid sidan av studierna arbetade han som lärarvikarie och studiecoach på högstadie- och gymnasienivå, vilket stärkt hans förmåga att kommunicera sina kunskaper samt idéer på ett lättförståeligt sätt.

Fler konsulter från 
Java HT18
This is some text inside of a div block.
/
Examen: 
This is some text inside of a div block.
/
 LinkedIn