Geraldine Yactayo

Java HT18
/
Examen: 
2019-01-18
/
 LinkedIn

Geraldine har genom sina studier i datavetenskap på Uppsala universitet utvecklat goda programmeringskunskaper och en starka problemlösningsförmåga. Hennes studentengagemang har bidragit till att hon fullföljt olika grupprojekt, från planeringsstadiet till genomförande. Detta i kombination med tidigare arbetserfarenhet inom detaljhandeln har resulterat i en god känsla för kundservice och stark samarbetsförmåga. Geraldine ser Academy som en plattform där hon kan utmana sig själv och vidareutveckla sina tekniska samt sociala kompetenser för att bli en vass IT-konsult.

Fler konsulter från 
Java HT18
This is some text inside of a div block.
/
Examen: 
This is some text inside of a div block.
/
 LinkedIn