Andreas Sundin

C#.NET VT18
/
Examen: 
2018-04-06
/
 LinkedIn

Andreas har tidigare jobbat som Training Manager, utbildare, Quality Analyst och Senior Instructor hos klienter som Tele2 och Apple. Han arbetade nära ny teknik och vill nu utvecklas inom IT. Andreas är pedagogisk och lösningsfokuserad vilket gör att han passar väl för positioner inom analys- och förbättringsarbete. Inom yrkeslivet har Andreas blivit utvald för olika projekt vilket gett honom erfarenhet och de verktyg som behövs för att möta nya utmaningar. Han har arbetat i bland annat USA, Nederländerna, Irland och Estland vilket gör att han vet hur man samarbetar trots kulturella skillnader.

Fler konsulter från 
C#.NET VT18
This is some text inside of a div block.
/
Examen: 
This is some text inside of a div block.
/
 LinkedIn