Läs mer

Medivir fann osannolika kompetenskombinationer

Man får chansen att hitta profiler som man inte trodde fanns.

Bland de 50-talet företag som i dagsläget har tagit in konsulter från Academy finns allt från små startups till stora konsultjättar. Det är produktbolag, banker och tjänsteföretag inom en rad olika branscher. Sedan i somras har vi ett samarbete med läkemedelsbolaget Medivir där Karin från Sommar16 C#.NET är konsult.

Med en bakgrund som civilingenjör i kemiteknik och i kombination med sina nyvunna programmeringskunskaper blir hennes dubbla kompetens en perfekt matchning för Medivir. Vi passade på att ställa ett par frågor till Daniel Eriksson, CIO på Medivir om samarbetet med Academy.

Hej Daniel, berätta mer om Medivir?
På Medivir arbetar vi inom alla faser av läkemedelsforskning, dels med projekt som vi driver i helt egen regi och dels i projekt tillsammans med olika partners. Fokus i forsknings‐ och utvecklingsverksamheten ligger på onkologi men vi har även projekt inom infektionssjukdomar och artros.

Hur ser ert kompetensbehov ut?
Vi har löpande behov av konsulter för förvaltning och integration av applikationer i vår forskning.

Hur upplever ni den kompetensbrist som IT-branschen står inför?
Kompetensbristen gör att våra projekt drar ut på tiden samt påverkar kvalitén av vår interna systemutveckling negativt.

Varför har ni valt att ta in konsulter från Academy?
Genom Academy lyckades vi hitta exakt de profiler som vi var ute efter med osannolika kombinationer av systemutveckling och annan relaterad kompetens.

Vad letar ni efter när ni tar in utvecklare? Är något särskilt viktigt med tanke på att ni arbetar inom läkemedelsbranschen?
Vår utmaning inom läkemedelsforskning är att hitta individer med bra IT-kompetens samtidigt som de har gedigen kunskap inom något av våra kärnområden: biologi, kemi, farmakologi, eller medicin.

Hur tycker ni våra konsulter från Academy står sig i konkurrensen gentemot andra kandidater från traditionella IT-utbildningar?
Faktumet att de är ”enhörningar” med dubbla kompetenser och ofta tidigare gör att de snabbt blir produktiva och leverera med kvalitet. Dessutom har de större förståelse för användarna och deras behov.

Skulle du rekommendera Academy till andra? Varför då?
Absolut. För att man får chansen att hitta profiler som man inte trodde fanns.

Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel för behandling av cancer. Bolaget är specialiserat på forskning inom proteashämmare samt nukleotid- och nukleosidvetenskap. Forskningen bedrivs i samtliga faser av läkemedelsutvecklingen, från idé till kliniska fas III-studier. Utvecklingen bedrivs i såväl egen regi som i partnerskap.
Mer på temat 
#samarbeten

Nu har du som bor i Kiruna möjlighet att byta karriär, lära dig programmeringsspråket Java på 12 veckor och sedan få jobba som utvecklare på CGI. Vi pratade med Stina Lundstöm som jobbar på CGI om hur en vanlig dag kommer att se ut och varför man borde jobba på CGI.

Läs mer

Nu har du som bor i Kiruna möjlighet att byta karriär, lära dig programmeringsspråket Java på 12 veckor och sedan få jobba som utvecklare på CGI. Vi pratade med Bo Lahti som jobbat på CGI sedan 1998 och hur en vanlig dag kommer att se ut och varför man borde jobba på CGI.

Läs mer

Är du intresserad av en karriär som expert inom utveckling av digitala webbaserade tjänster och handelslösningar på Acando? Då är Acando Academy något för dig! Tillsammans med Acando har vi tagit fram ett program där du under en intensiv 12-veckorsperiod drillas i tekniker för skapande e-handelsfunktionalitet. Under programmet kommer du få kunskap om IT-arkitektur och bland annat hur agila team arbetar, framförallt kommer du lära dig de praktiska och faktiska handgreppen.

Läs mer

Efter sin examen i ekonomi på Södertörnshögskola blev Kevin Cheraghi, 26, erbjuden ett jobb på Octapharma. Under studierna jobbade han extra på transportpackningen där han tog emot och packade ner de läkemedel som Octapharma producerar. Där började ett intresse gro och en nyfikenhet om hur dessa läkemedel producerades.

Läs mer

Våra liv är markerade av två stora "före och efter" stunder, berättar Alejandro och Sofia, föräldrar till Tadeo, 6. - Den första var när vårt äldsta barn Mateo, som är 13 år, diagnostiserades med svår hemofili A. Den andra var när vår son Tadeo, som är 6 år, diagnostiserades med insulinberoende typ 1-diabetes vid två år.

Läs mer