Patrik Fridström

Java HT17
/
Examen: 
2017-12-15
/
 LinkedIn

Med en bakgrund inom service- och försäljningsbranschen har Patrik visat god kommunikationsförmåga och löser problem på ett enkelt och effektivt sätt. Hos ett ledande teknikföretag inom solkraft var Patrik anställd som försäljningsassistent och höll ordning samt struktur i sitt arbete. Med en programmerare i familjen har intresset för datorer och IT alltid funnits nära till hands.

Fler konsulter från 
Java HT17
This is some text inside of a div block.
/
Examen: 
This is some text inside of a div block.
/
 LinkedIn