Oscar Combes

C#.NET VT18
/
Examen: 
2018-04-06
/
 LinkedIn

Oscar har en bakgrund inom företagsekonomi och marknadsföring. Han har tidigare arbetat som produktchef inom bland annat detaljhandeln. Under sina tidigare arbeten kom han i kontakt med både produktutveckling och digitala tjänster, vilket banade väg för ett växande IT-intresse. Oscars syfte med Academy är att få kunskap i utveckling av olika IT-system. Efter utbildningen vill Oscar skaffa sig värdefull erfarenhet som utvecklare, för att på sikt eventuellt kombinera sina IT-kunskaper med sin goda affärsförståelse och kommunikationsförmåga.

Fler konsulter från 
C#.NET VT18
This is some text inside of a div block.
/
Examen: 
This is some text inside of a div block.
/
 LinkedIn