Nicolas Luco Martines

C#.NET HT17
/
Examen: 
2017-12-15
/
 LinkedIn

Nicolas är utbildad civilingenjör inom maskinteknik med inriktning fordonsteknik och har under det senaste året arbetat som mekanikkonstruktör. Nicolas läste därefter en mekanikkonstruktörsutbildning där han efter avslutade studier fick arbete inom branschen. Nicolas har sedan studietiden varit intresserad av programmering vilket ledde till ett karriärbyte till IT-branschen. Nicolas har ägnat stora delar av sitt liv åt lagsporter och kampsport, något som givit honom disciplin, samarbete och laganda.

Fler konsulter från 
C#.NET HT17
This is some text inside of a div block.
/
Examen: 
This is some text inside of a div block.
/
 LinkedIn