Martin Portin

Java HT16
/
Examen: 
2016-10-28
/
 LinkedIn

Martin har en kombinerad utbildningsbakgrund inom filosofi och pedagogik, och har sedan han flyttade till Sverige arbetat som lärare på olika skolor. 2012 påbörjade Martin sin master inom Communication for Development som fokuserar på kommunikationens roll för samhällsutvecklingen och känner nu att det är IT-branschen som kommer att ge honom störst möjlighet att vara med och påverka. Martin trivs bäst i organisationer där han får möjlighet att ha en positiv inverkan och där han ständigt får utmana och utveckla sig själv och sina kompetenser. Martins erfarenhet från läraryrket har utvecklat hans förmåga att bemöta och arbeta med andra människor.

Fler konsulter från 
Java HT16
This is some text inside of a div block.
/
Examen: 
This is some text inside of a div block.
/
 LinkedIn