Marcus Hong

JavaScript sommar18
/
Examen: 
2018-09-14
/
 LinkedIn

Marcus har läst till civilingenjör inom molekylär bioteknik. Under sin utbildning har han varit engagerad i ett flertal webbrelaterade projekt både för föreningar och tävlingar, vilket lett till ett ökat intresse för IT. Utbildningen har givit honom goda erfarenheter av problemlösning och logisk tänkande. Efter utbildningen har Marcus arbetat med antibiotikaforskning, ett område som kräver noggrannhet och fokus. Marcus har länge haft ett stort teknikintresse och ser nu fram emot att nyttja sina tidigare erfarenheter som blivande IT-konsult.

Fler konsulter från 
JavaScript sommar18
This is some text inside of a div block.
/
Examen: 
This is some text inside of a div block.
/
 LinkedIn