Ludwig Hedeby

Java sommar18
/
Examen: 
2018-09-14
/
 LinkedIn

Ludwig har en bakgrund inom ingenjörsstudier från Kungliga tekniska högskolan. Han har även studerat matematik och fysik vid Stockholms universitet. Under denna tid har han utvecklat en mycket god problemlösningsförmåga. Med sina tidigare studieerfarenheter och en vilja att alltid lära sig nya saker har han nu hittat den rätta rollen som IT-konsult, där han får utnyttja sitt lösningsorienterade sinne.

Fler konsulter från 
Java sommar18
This is some text inside of a div block.
/
Examen: 
This is some text inside of a div block.
/
 LinkedIn