Kemal Demirtas

Java HT17
/
Examen: 
2017-12-15
/
 LinkedIn

Kemal har studerat vid Kungliga tekniska högskolan, arbetat inom restaurangbranschen och kan lösa Rubiks kub på mindre än två minuter. Han arbetade tidigare som projektadministratör på Karolinska Institutet för en forskningsstudie om barns psykiska ohälsa. Genom utbildningen på Academy vill Kemal in i IT-branschen, ett område där han får möjlighet att använda sin fallenhet för problemlösning. Han motiveras av att ta sig an intellektuella utmaningar och att genomföra stora som små arbetsuppgifter utifrån ett holistiskt perspektiv.

Fler konsulter från 
Java HT17
This is some text inside of a div block.
/
Examen: 
This is some text inside of a div block.
/
 LinkedIn