Katarina Sandart

Java sommar18
/
Examen: 
2018-09-14
/
 LinkedIn

Katarina har en magisterutbildning i förlagskunskap, litteraturvetenskap och retorik och har under de senaste åren arbetat i förlagsbranschen. Där har hon jobbat både med textredigering och marknadsföring. Genom sina yrkesroller har Katarina utvecklat sin förmåga att leda projekt samt att samarbeta med olika avdelningar inom företaget. Att ha så mycket kontakt med både interna och externa partner har gett Katarina möjligheten att arbeta upp starka sociala färdigheter. Katarina har alltid haft ett stort intresse för IT och drivs av att färdigställa projekt samt att utvecklas i sin yrkesroll.

Fler konsulter från 
Java sommar18
This is some text inside of a div block.
/
Examen: 
This is some text inside of a div block.
/
 LinkedIn