Josefin Karlgrund

Java HT16
/
Examen: 
2016-10-28
/
 LinkedIn

Josefin är legitimerad dietist och har en master i affärsskapande inom biomedicin. Josefin har ett stort intresse för nyttogörande av forskning och har såväl undervisat inom området, arbetat som företagsutvecklare och drivit ett projekt i tidig fas inom läkemedelsutveckling. Hon kom i kontakt med Javaprogrammering 2004 och har med åren insett att programmering inte bara är roligt utan även centralt i många utvecklingsprocesser och knyter samman en mängd olika discipliner. Logik och matematik är något som alltid legat henne varmt om hjärtat och därför tror hon Academy är en bra start på sin nya karriär.

Fler konsulter från 
Java HT16
This is some text inside of a div block.
/
Examen: 
This is some text inside of a div block.
/
 LinkedIn