Igor Semiz

JavaScript sommar18
/
Examen: 
2018-09-14
/
 LinkedIn

Igor har en bakgrund som civilekonom med inriktning finansiell riskhantering och företagsvärdering. Han har tidigare arbetat som amanuens vid Linköpings universitet. Under studietiden arbetade han med portföljförvaltning där han flitigt arbetade med Excel och VBA, vilket ledde till ett växande intresse för IT. Igor är en social och positiv person som efter utbildningen vill kombinera förståelsen för affärsverksamheter med sina IT-kunskaper för att kunna vässa sina kompetenser inom utveckling samt problemlösning.

Fler konsulter från 
JavaScript sommar18
This is some text inside of a div block.
/
Examen: 
This is some text inside of a div block.
/
 LinkedIn