Att utbilda sig till IT-konsult via Academy har varit en mycket givande resa som jag varmt rekommenderar till andra digitalt intresserade att uppleva.

Elias Aarflot

C#.NET sommar16
/
Examen: 
2016-09-02
/
 LinkedIn

Elias är en kreativ problemlösare som till hösten avslutar sina studier inom Digital Business från Hyper Island. Utbildningen har en bakgrund i digital transformation och affärsutveckling och Elias önskar nu fördjupa sina tekniska kompetenser inom programmering. Elias har lätt för att ta till sig logik och besitter grundläggande programmeringsförståelse inom tekniker som WordPress, CSS/HTML, JavaScript, PHP, Joomla samt kreativa verktyg som Illustrator, Photoshop och InDesign. Elias har tidigare haft goda resultat inom försäljning, kundservice och marknadsföring där kvalitetssäkring varit genomgående.

Fler konsulter från 
C#.NET sommar16
This is some text inside of a div block.
/
Examen: 
This is some text inside of a div block.
/
 LinkedIn