Daniela Nordlund

Java HT18
/
Examen: 
2019-01-18
/
 LinkedIn

Daniela har en tandläkarexamen från Karolinska Institutet. Hon har även studerat kompletterande kurser inom vetenskapsteori, forskningsmetodik och kemi. Förutom sin yrkeserfarenhet som tandläkare har Daniela även haft en arbetsledande position inom kolloverksamhet för barn och ungdomar med utvecklingsstörningar där hon även arbetat som kolloledare. Daniela har vanan att träffa olika slags människor och trivs bäst när hon arbetar i team mot ett gemensamt mål. Med god social kompetens och fokus på problemlösning ser Daniela fram emot att arbeta inom IT.

Fler konsulter från 
Java HT18
This is some text inside of a div block.
/
Examen: 
This is some text inside of a div block.
/
 LinkedIn