Daniel Malvi

JavaScript sommar18
/
Examen: 
2018-09-14
/
 LinkedIn

Daniel har över tio års erfarenhet från detaljhandeln. Han började som säljare, för att sedan avancera till butikschef och därefter axlade han rollen som operativ inköpare. Denna resa har gjort att han skaffat sig mycket god kunskap om hela flödet i en affärsverksamhet - från produktion till slutkund. Hans öga för detaljer samt förmåga att identifiera brister och förbättringar i olika processer har utvecklat intresset för programmering. Efter utbildningen vill Daniel arbeta med att utveckla lösningar i en IT-bransch där kraven på användarvänlighet och effektivitet konstant ökar.

Fler konsulter från 
JavaScript sommar18
This is some text inside of a div block.
/
Examen: 
This is some text inside of a div block.
/
 LinkedIn