Carl-Axel Hallgren

JavaScript sommar18
/
Examen: 
2018-09-14
/
 LinkedIn

Carl-Axel har en bakgrund som civilekonom inom bankvärlden. Tidigare arbetade han på Nordea. Han har länge varit mycket intresserad av IT och teknik och väljer nu att fördjupa sig inom JavaScript genom utbildningen på Academy. Effektiva inlärningsprocesser är något han uppskattar vilket gör att utbildningen inom accelerated learning är en bra matchning. Carl-Axel har en passion för kunskap samt personligt lärande för att kunna prestera på topp, både individuellt och för sin arbetsgivare. I en IT-bransch som är i ständig förändring är det en egenskap som är av stor vikt.

Fler konsulter från 
JavaScript sommar18
This is some text inside of a div block.
/
Examen: 
This is some text inside of a div block.
/
 LinkedIn