Anton Bergqvist

JavaScript sommar18
/
Examen: 
2018-09-14
/
 LinkedIn

Anton har en bakgrund som maskiningenjör med specialisering inom produktutveckling. Under utbildningen jobbade han med alla stadier av produktutveckling, från idé till konstruktion, ekonomi och färdig produkt. Anton vill utnyttja sina införskaffade kunskaper och tänker att dessa kommer vara till stor nytta i en roll inom IT. Anton är strukturerad, engagerad och har lätt att skapa kontakter. Han är bra på att läsa av människor och därmed anpassa sig till vad gruppen behöver. Han trivs både i ledande och stödjande roller.

Fler konsulter från 
JavaScript sommar18
This is some text inside of a div block.
/
Examen: 
This is some text inside of a div block.
/
 LinkedIn