Anders Moldin

C#.NET HT16
/
Examen: 
2016-12-02
/
 LinkedIn

Under sin studietid i Uppsala har Anders haft ett brett engagemang, allt från teater till idrott och marknadsföring, vilket slutligen kulminerade i uppdraget som Förste kurator vid Uplands nation. Anders har även ett stort socialt och ideellt engagemang, exempelvis som nämndeman i Svea hovrätt. Efter medicin- och humaniorastudier bestämde han sig för att satsa på systemutveckling, något som ligger nära till hands då Anders redan i gymnasiet grundade ett e-handelsbolag. Valet av Academy var självklart – en optimal möjlighet att komma in i IT-branschen.

Fler konsulter från 
C#.NET HT16
This is some text inside of a div block.
/
Examen: 
This is some text inside of a div block.
/
 LinkedIn