Alexander Krasse

C#.NET HT17
/
Examen: 
2017-12-15
/
 LinkedIn

Alexander har tidigare arbetat som terminalarbetare på DHL Freight Sweden och tunneltågförare på Connex (senare Veolia/MTR). Han har studerat företagsekonomi, geologi samt kurser på farkostteknikprogrammet med ett kandidatarbete inom maskinkonstruktion. Efter utbildningen vill han få chans att ta till vara på de kunskaper han förvärvat från högskolan och implementera dessa i sitt arbete som IT-konsult för att lösa kundens utmaningar. Alexander gillar logisk problemlösning och har ett intresse för segling och marina system.

Fler konsulter från 
C#.NET HT17
This is some text inside of a div block.
/
Examen: 
This is some text inside of a div block.
/
 LinkedIn