Alexander Arana

C#.NET VT17
/
Examen: 
2017-05-19
/
 LinkedIn

Alexander strävar alltid efter att tillgodogöra sig ny kunskap. Genom Academy har han nu verktygen för att visa hur genomtänkta IT-system underlättar och effektiviserar arbetslivet och vardagen. Alexander har under sina år som operativ och taktisk inköpare arbetat mycket projektbaserat och samarbetat med olika avdelningar vilket gör att han snabbt kan sätta sig in i ett problem från olika synvinklar. Nu ser han fram emot att fortsätta med det som alltid har präglat hans liv; att hitta effektiva och enkla lösningar.

Fler konsulter från 
C#.NET VT17
This is some text inside of a div block.
/
Examen: 
This is some text inside of a div block.
/
 LinkedIn