Medivir fann osannolika kompetens-kombinationer

Bland de 50-talet företag som i dagsläget har tagit in konsulter från Academy finns allt från små startups till stora konsultjättar. Det är produktbolag, banker och tjänsteföretag inom en rad olika branscher. Sedan i somras har vi ett samarbete med läkemedelsbolaget Medivir där Karin från Sommar16 C#.NET är konsult.

Bland de 50-talet företag som i dagsläget har tagit in konsulter från Academy finns allt från små startups till stora konsultjättar. Det är produktbolag, banker och tjänsteföretag inom en rad olika branscher. Sedan i somras har vi ett samarbete med läkemedelsbolaget Medivir där Karin från Sommar16 C#.NET är konsult.

Med en bakgrund som civilingenjör i kemiteknik och i kombination med sina nyvunna programmeringskunskaper blir hennes dubbla kompetens en perfekt matchning för Medivir. Vi passade på att ställa ett par frågor till Daniel Eriksson, CIO på Medivir om samarbetet med Academy.

Hej Daniel, berätta mer om Medivir?
På Medivir arbetar vi inom alla faser av läkemedelsforskning, dels med projekt som vi driver i helt egen regi och dels i projekt tillsammans med olika partners. Fokus i forsknings‐ och utvecklingsverksamheten ligger på onkologi men vi har även projekt inom infektionssjukdomar och artros.

Hur ser ert kompetensbehov ut?
Vi har löpande behov av konsulter för förvaltning och integration av applikationer i vår forskning.

Hur upplever ni den kompetensbrist som IT-branschen står inför?
Kompetensbristen gör att våra projekt drar ut på tiden samt påverkar kvalitén av vår interna systemutveckling negativt.

Varför har ni valt att ta in konsulter från Academy?
Genom Academy lyckades vi hitta exakt de profiler som vi var ute efter med osannolika kombinationer av systemutveckling och annan relaterad kompetens.

Vad letar ni efter när ni tar in utvecklare? Är något särskilt viktigt med tanke på att ni arbetar inom läkemedelsbranschen?
Vår utmaning inom läkemedelsforskning är att hitta individer med bra IT-kompetens samtidigt som de har gedigen kunskap inom något av våra kärnområden: biologi, kemi, farmakologi, eller medicin.

Hur tycker ni våra konsulter från Academy står sig i konkurrensen gentemot andra kandidater från traditionella IT-utbildningar?
Faktumet att de är ”enhörningar” med dubbla kompetenser och ofta tidigare gör att de snabbt blir produktiva och leverera med kvalitet. Dessutom har de större förståelse för användarna och deras behov.

Skulle du rekommendera Academy till andra? Varför då?
Absolut. För att man får chansen att hitta profiler som man inte trodde fanns.

Publicerat:_
2016-12-16
Man får chansen att hitta profiler som man inte trodde fanns.
Medivir utvecklar innovativa läkemedel för behandling av cancer. Bolaget är specialiserat på forskning inom proteashämmare samt nukleotid- och nukleosidvetenskap. Forskningen bedrivs i samtliga faser av läkemedelsutvecklingen, från idé till kliniska fas III-studier. Utvecklingen bedrivs i såväl egen regi som i partnerskap.
‍Daniel Eriksson, CIO på Medivir

Läs mer

Academy inbjudna till EU-konferens i Bryssel

Förra veckan deltog Academy på den officiella lanseringen av Digital Skills and Jobs Coalition i Bryssel. Ett initiativ från EU-kommissionen för att belysa kompetensbristen inom IT i EU och vikten av digitala kompetenser och färdigheter i ett digitalt samhälle. Eurostat uppskattar att det kommer saknas 750 000 ”ICT professionals” inom EU fram till år 2020 som en konsekvens av den starka tillväxt av digitala jobb som skett under 2000-talet.

Läs mer
No items found.