Läs mer

Intensivutbildning möter brist på moderna redovisningsekonomer

Den starka konjunkturen har skapat en brist på redovisningsekonomer med praktisk erfarenhet och affärsförståelse. Det ska Academy råda bot på genom en intensivutbildning som ger deltagare – utan krav på förkunskaper – möjligheten till ett snabbt karriärbyte.

Stockholm, 7 november 2017 – I Arbetsförmedlingens bristindex för 2017 är redovisningsekonom ett av de yrken där efterfrågan på arbetsmarknaden spås öka mest, bland annat till följd av det starka konjunkturläget. Samtidigt anses yrket vara ett av de som hotas av automatiseringen.

– Detta kan låta paradoxalt men det är redovisningsekonomer av den gamla skolan som på sikt inte kommer att vara lika eftertraktade på arbetsmarknaden, säger Micael Holmström, VD på Academy. Vad företagen efterfrågar är moderna redovisningsekonomer med affärsförståelse och systemkunskap. Det räcker inte att kunna redovisning, du måste även kunna förstå digitaliseringsprocesser, utmana beslut och tänka i ett större organisationsperspektiv.

I februari startar därför Academy en intensivutbildning, Academy Finance, som på 12 veckor vidareutbildar 20 deltagare till redovisningsekonomer. Academy har tillsammans med branschexperter tagit fram ett skräddarsytt utbildningsprogram där kunskap i praktisk redovisning kombineras med affärs- och systemförståelse och annan kompetens som krävs i rollen.

Precis som Academys utbildningar inom IT och teknik bygger utbildningen på amerikanska metodiken Accelerated Learning. Det innebär praktiskt lärande med högt tempo, ständigt teamarbete och outtröttlig feedbackdialog. Utbildningen utgår hela tiden från konkreta uppgifter som är relevanta för yrkesrollen som redovisningsekonom. Rekryteringen till utbildningen sker genom logiska, numeriska och verbala test, samt intervjuer i flera steg.

– Syftet med Academy Finance är att förse arbetsmarknaden med affärsinriktade redovisningsekonomer med praktisk kunskap, något som dagens högskole- och yrkesutbildningar inte klarar av, säger Micael Holmström. I rekryteringsprocessen tittar vi mycket på kandidatens integritet och förmåga till ifrågasättande och att kunna driva förändring, men även sociala färdigheter.

Efter den kostnadsfria utbildningen är deltagarna garanterade tillsvidareanställning som redovisningskonsult hos systerbolaget Academic Work. Ambitionen är att konsulterna överrekryteras till det kundföretag de arbetar hos inom 12 månader. Utbildningen startar 19 februari på Academy Campus i Kista. Deltagarna väljer om de efteråt vill arbeta i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Örebro.

För mer information kontakta:

Micael Holmström, vd, Academy
0709-919 677, micael.holmstrom@academy.se

Om Academy
Academy, ett systerbolag till Academic Work, erbjuder intensivutbildningar baserade på utbildningsformen Accelerated Learning. Syftet är att förbereda och utbilda människor med rätt förmågor och ambition för nya utmaningar och karriärer. Academy kombinerar en rekryteringsprocess som lägger vikt vid kandidaternas personliga egenskaper med skräddarsydda utbildningspaket som är framtagna tillsammans med några av de bästa lärarna inom sina respektive fält. Academy grundades 2015 och har huvudkontor i Stockholm. www.academy.se

Mer på temat 

#pressmeddelande

Yrket är fritt, omväxlande och räknas som en grundfunktion i det svenska samhället. Ändå är bristen stor på distributionselektriker. Därför har Vattenfall Services tagit hjälp av utbildningsföretaget Academy för att hitta och utbilda framtidens medarbetare. Efter examen väntar en garanterad tillsvidareanställning på Vattenfall Services.

Läs mer

Det svenska AI-bolaget Sana Labs inleder ett samarbete med Academy, den ledande aktören i Sverige inom intensivutbildningar inom IT och teknik. Samarbetet gör att Academy kan effektivisera sina utbildningar för att nå en ännu högre kompetensnivå.

Läs mer

Pär Lager är en av Sveriges mest framgångsrika personer inom utbildningssektorn. Nu tar han plats som arbetande styrelseordförande i​ Academy, ett snabbväxande dotterbolag till Academic Work som har utvecklat ett unikt koncept för intensivutbildningar inom IT och teknik.

Läs mer

För att säkra kompetensförsörjningen till sin produktionsanläggning i Stockholm ger globala läkemedelsföretaget Octapharma i uppdrag åt utbildningsföretaget Academy att rekrytera och intensivutbilda 15 personer till blivande processtekniker. Utbildningen – som inte kräver några förkunskaper – bygger på metoden Accelerated Learning och startar i september.

Läs mer

Snabbväxande utbildningsföretaget Academy, ett systerbolag till Academic Work, utser Emelie Bernhardsson till ny Sverige-vd. Emelie Bernhardsson, 29 år och tidigare COO, är medgrundare till Academy och tar över efter Micael Holmström som blir koncern-vd.

Läs mer